Helle er Clairvoyant og transformator

Hvordan kan jeg leve mit drømmeliv?

Hvor kom vi fra?

Ah, jo. Mindsettet. I sidste blogindlæg “Hvorfor lever jeg ikke mit drømmeliv”(Klik her for at læse det) snakkede vi om ”fixed mindset” og ”growth mindset”. Og vi har vist alle prøvet at være fastfrosset i førstnævnte, hvor man lader sig begrænse af sine negative overbevisninger som tanken: ”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg ikke finde ud af”.

Men for at vi som mennesker kan opnå vores drømmeliv skal vi ind i growth mindsettet, hvor vi ikke lader os begrænse, men hvor vi omfavner udfordringer og siger: ”Det kan godt være, at jeg har fejlet før, men jeg tager erfaring med derfra, og fortsætter til jeg lykkes”.

I dette skriv vil jeg dykke længere ned i, hvad der holder dig fra at udleve dit drømmeliv. Og ikke mindst hvordan du kan ændre det – det fortjener du, smukke sjæl.

Derfor holdes du tilbage

Det er anslået, at din bevidsthed udgør 5% af din hjerneaktivitet, men dét, der holder dig tilbage, ligger i de 95%, som udgør din underbevidsthed. (Understøttes med dette link – klik her)

Din bevidsthed er populært forklaret kun toppen af isbjerget, og bevidstheden har ingen idé om, hvad der foregår under vandoverfladen – altså hvad der foregår i din underbevidsthed. Og hvis de to ikke er i balance, opstår der en konflikt.

Konflikten mellem bevidstheden og underbevidstheden holder os tilbage fra at udleve vores drømmeliv. For at forstå konflikten, skal vi stifte bekendtskab med de to mest indflydelsesrige jeg’er: dit intellektuelle ’jeg’ og dit emotionelle ’jeg’.

 

Bevidsthed og underbevidst

Dit Intellektuelle ’Jeg’

Dit intellektuelle jeg svarer til dine 5% bevidsthed. Det hører hjemme i hjernens yderste lag, Neocortex, som er den nyeste biologiske udvikling af hjernen. I dit Neocortex sidder din analytiske hjerne, som er i stand til at løse komplekse problemstillinger. Det er nemlig her din logiske evne sidder; dit rationelle og Intellektuelle Jeg.

Det er igennem denne hjernedel, at folk handler på upersonlige problemstillinger. Hvis jeg spørger dig: Hvor lang tid tager det for jorden at dreje én gang rundt om solen? Så er det dit intellektuelle jeg, der svarer. (Du kan tjekke dit svar, når du er kommet igennem mit skriv)

Dit Emotionelle ’Jeg’

Dit emotionelle jeg er dit følelsesmæssige jeg, som tilhører de 95%, der udgør din underbevidsthed. Det er dét, der kommer på banen, når du skal tage stilling til, hvem du er som person. Din person er bygget op omkring dine værdier; hvad du tror om dig selv, hvad du kan lide og ikke lide osv. Din opvækst og specielt de vigtigste formnings-år fra 0 til 7-årsalderen har stor indflydelse på dine værdier og dermed hvem du er som person.

 Hvis jeg stiller dig spørgsmålet: ”Drikker du alkohol?”, så skal du tage stilling til dig selv som person, og her kommer dit emotionelle jeg på banen. Er du en, som drikker alkohol, eller ej?

Det emotionelle jeg ligger i Limbic-systemet, som er dét lag i hjernen, der ligger inde under Neocortex, og som blev udviklet flere tusinde årtiers tid før vores Neocortex.

Din mavefornemmelse, instinkt og intuition ligger i dit Limbic-system. Du kender måske følelsen af at få lidt ondt i maven over noget, du ikke har lyst til at gøre – uden måske at kunne forklare hvorfor, du ikke har lyst til det. Det er fordi dit Limbic-system kommunikerer denne fornemmelse til dine hjerte- og mave-neuroner. Dine indre fornemmelser er et produkt af alt, der ligger i din underbevidsthed, og de er altså baseret på en beslutningsproces langt dybere, end du med dit bevidste jeg kan omfavne og forstå. Disse fornemmelser bliver også kaldt; kroppens indre visdom eller dit indre kompas.

Balance på et dybere plan

Hvorfor er det her relevant, tænker du måske?

Det er utrolig vigtigt, fordi dine fornemmelser har evnen til at navigere dig mod et liv med større lykke og livsglæde – hvis du altså lytter til dem. Konflikten i din underbevidsthed opstår, når dit Intellektuelle Jeg og dit Emotionelle Jeg er ude af balance; når du lægger låg på fornemmelser og kun lader dit Intellektuelle Jeg komme til orde.

Men det er ikke underligt, at vi som mennesker lægger låg på vores indre fornemmelser, og at de kan være svære at mærke. Vores kultur har nemlig i mange år forventet, at vi lægger låg på vores Emotionelle Jeg. Da kvinderne gennem 1960’erne og 70’erne kom på arbejdsmarkedet, var det til en arbejdskultur etableret og stærkt præget af mænd. Her var normen, at man holdt sine følelser for sig selv og pakkede dem væk.

Det kræver øvelse og de rigtige teknikker for at lære at mærke sine fornemmelser. Og det kan jeg hjælpe dig med.

For at ændre din underbevidste adfærd skal du altså arbejde med dit Emotionelle Jeg. Det kan måske lyde lidt abstrakt og måske endda umuligt. Men det ER muligt at leve efter sit indre kompas, sin mavefornemmelse og intuition. De fornemmelser bliver nemlig forstærket, når vi retter fokus mod dem og har værktøjerne til at håndtere det. Og først når der er balance mellem dit Emotionelle Jeg og dit Intellektuelle Jeg, kan du skabe dit drømmeliv.

Sådan skaber du dit drømmeliv

Ved du ikke hvordan dit drømmeliv ser ud, så er det på tide at mærke efter dine fornemmelser og tage stilling til de ting, som du ønsker, skal se anderledes ud i dit liv.

Vil du være fri for bekymringer?

Vil du være økonomisk uafhængig?

Vil du have mere overskud til din familie og venner?

Det er kun, når vi har et klart billede af vores drøm og begynder at handle ud fra den at magien opstår. Du skal turde tro på, at du en skønne dag også kan leve dit drømmeliv, og når først du kommer på motorvejen herimod, så er du nærmest ustoppelig.

Jeg ved, at det kan være angstprovokerende at tage springet ud af hverdagens rammer, men på mine forløb tager vi det hele i dit eget tempo. Så du er tryg med transformationen fra hamsterhjul til drømmeliv.

Er du nået hertil i mit skriv, så har du tydeligvis interesse for den rejse indad, som du gennemgår på mine forløb. Jeg har gennem 26 år hjulpet mennesker med at opnå deres drømme. Jeg har erfaret hvilke teknikker, du skal bruge for at få den maksimale effekt, og mine forløb er skræddersyet til at skabe en varig transformation i dig!

Rejsen indad er en smuk og en særdeles gavnlig rejse for alle. Men det er også en rejse, hvor du på kærligste vis, bliver opfordret til at tage hånd om dine indespærret emotioner (følelser) og uoverensstemmelser. For det er kun når dit Intellektuelle Jeg og dit Emotionelle Jeg går hånd i hånd, at dit drømmeliv kan skabes. Det er nemlig herved, at der opstår den smukkeste synergieffekt, der giver dig glæde og lykke, som driver dig (nærmest helt automatisk) direkte mod dit drømmeliv.

Valget om at tage det første skridt er dit.

Når du har taget det første skridt, så lægger vi sammen kursen mod dit drømmeliv. Jeg guider dig hele vejen væk fra dit hamsterhjul og ind på den rette kurs for DIG.

” En drøm er kun en drøm hvis den ikke bliver planlagt
og en drøm er kun en løgn hvis den forbliver en drøm “

Hør hvad andre siger om mine forløb